FEELCOSMETICfeel Cosmetics Corporation

AllMenu

RAW MATERIALKHAI PHÁ NGUYÊN LIỆU

Sử dụng nguyên liệu được sản xuất và chiết xuất trực tiếp tại Hàn Quốc, thông qua sự nuôi trồng

các thực vật Hàn Quốc tại núi Jiri, Namwon vùng đất tinh khiết.

Harvest(Nuôi trồng)

 • charmomile
  charmomile
 • perilla frutescens
  perilla frutescens
 • lotus
  lotus
 • peach tree
  peach tree

Dry(Phơi khô)

 • charmomile
  charmomile
 • perilla frutescens
  perilla frutescens
 • Korean dendranthem
  Korean dendranthem
 • peach tree
  peach tree

Thương hiệu độc quyền và hợp tác

 • 메디힐
 • 코스멕스
 • 홀리카홀리카
 • 클리오
 • 제이준
 • 리더스
 • lg생활건강
 • 코리아나
 • AHC
 • 웰코스
 • 한스킨
 • 샹프리
 • 뷰티피플
 • 애경
 • VT
 • 씨드앤트리
 • 더샘
 • 미샤
 • 토니모리
 • 라비오뜨
 • 네이쳐리퍼블릭
 • 바닐라코
 • 씨앤트리
 • 닥터자르트